Om CrossFit Thime

CrossFit Thime startet opp av en gjeng engasjerte jærbuer i 2017, og er et tilbud for folk som ønsker noe mer. Vi setter fokus på utvikling av medlemmenes egne prestasjoner hvor folk skal føle seg trygge, men og utfordret til å gå ut av komfortsonen. Blandingen av nybegynnere og medlemmer med lang treningsbakgrunn ser vi på som en viktig faktor for miljøet vårt.
Alle våre instruktører skal ha vært gjennom trenerkurset CrossFit Level 1, enkelte av instruktørene er sertifiserte personlige trenere, og kan bidra med kostholdsveiledning. Dette gjør at vi har et engasjerende team som har god kunnskap innenfor funksjonell trening.

Vi i CrossFit Thime ser på det sosiale miljøet som en av grunnene til at folk velger oss, og tar denne biten på alvor. Vi ønsker å fremme treningsglede og mestringsfølelse utover det arbeidet som legges ned i trening, og arrangerer ofte turer hvor medlemmer kan melde seg på.

Valg av navn var en morsom opplevelse, og det var mye kreativt som kom på bordet, likevel holdt vi fast ved noen enkle punkter, navnet skulle være lett, det skulle ha en historie, og det skulle ha en relasjon til jæren.

I 1878 ble det grunnlagt flere nye stasjonsbyer langs Jærbanen, en av disse fikk navnet “Thime Station”. Dette var starten på en ny tid og et nytt samfunn i utvikling, og i 1921 ble det avholdt en folkeavstemning hvor jærbuen stemte frem det som vi i dag kjenner som “Bryne”. Etter mye diskusjon, og utallige navneforslag, endte vi opp med CrossFit Thime. Navnet var lokalt, det hadde særpreg, og det forteller en historie om stedet vi bor på.